หน้าหลัก  :  course --> [ ]
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วีดีทัศน์โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 
       https://www.youtube.com/watch?v=gQeCscxjwiA
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
มุทิตาจิต คุณครูวาสนา พันแสง และ คุณครูธิดา ลิ้มสุวรรณ
English Camp
0 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้พานักเรียนไปเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดเขาเขียว เนื่องในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จึงตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ BBL จ.เพชรบุรี
 

 คณะครู และนักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ BBL ณ โรงเรียนบ้านหนองหงส์ จ.เพชรบุรี