หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม  :  course --> [ ]
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
มุทิตาจิต คุณครูวาสนา พันแสง และ คุณครูธิดา ลิ้มสุวรรณ
English Camp
0 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้พานักเรียนไปเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดเขาเขียว เนื่องในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จึงตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การอบรมพัฒนาครู การใช้สื่อ DLIT
ทัศนศึกษาหว้อก้อและอุทยานราชภักดิ์ ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.3
ทัศนศึกษา วัดพระแก้ว ชั้นประถมศึกษา 4 - 6
เกษียณอายุราชการ กลุ่มตะนาวศรี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นได้จัดทำพิธีสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และพานักเรียนไปตักบาตรทำบุญร่วมกับผู้ปกครองและคณะครู ณ วัดเขาเขียว
การจัดงานพลิกโฉมโรงเรียนสัญจร โรงเรียนต้นแบบ BBL

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป