หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด  :  course --> [ ]
ภาพกิจกรรม
 
0 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้พานักเรียนไปเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดเขาเขียว เนื่องในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จึงตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา