หน้าหลัก    ผลงานของเรา  :  course --> [ ]
ผลงานของเรา
 
วีดีโอตลก คณะ 2 บาท 3 จ๊าด ปีการศึกษา 2558 
      ตลก คณะ 2 บาท 3 จ๊าด ปีการศึกษา 2558     https://www.youtube.com/watch?v=d0deyGZZtsc   วินาทีแห่งความยินดี https://www.youtube.com/watch?v=mXSIAJYxNz0