หน้าหลัก  :  course --> [ ]
ข่าวสารทั่วไป
 

 

25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ทำพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีถวายราชสดุดี 
     
สำนักสงฆ์ วัดเขากัสสะปะ เลี้ยงนักเรียน 
     
วารสาร ทำกระทงให้วัดหนองตาแต้ม 
     
วารสาร เข้าค่ายคุณธรรม 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ทำพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
มุทิตาจิต คุณครูวาสนา พันแสง และ คุณครูธิดา ลิ้มสุวรรณ
English Camp

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ BBL จ.เพชรบุรี
 

 คณะครู และนักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ BBL ณ โรงเรียนบ้านหนองหงส์ จ.เพชรบุรี